Клип Манзура - Енгиламан

Клип Манзура - Енгиламан


Манзура Енгиламан
Манзура Енгиламан
Манзура Енгиламан

Текст Песни Манзура - Енгиламан

«Енгиламан»
Кайгули алам, дил тула нолам, нолам
Чунки сен бугун, кетасан узга билан...
Айриликнинг азобига дош беролмайман,
Калбим йиглар, сени сурар..
Севаман дегин, мен ишонаман яна
Майли алдагин, розиман хаммасига.
Факат ёнимда булсанг бас, бошка хеч нарса мухим эмас,
керак эмас,

Енгиламан, юрагимда асраб мухаббатинг,
Мен биламан, сен хам узгани севолмаслигинг.
Согинаман, бу жуда кийин Айтгин нетайин?

Енгиламан, юрагимда асраб мухаббатинг
Мен биламан, сен хам узгани севолмаслигинг.
Согинаман, бу жуда кийин Айтгин нетайин?

Ок-кора хаёт, калбим боглари барбод,
Севги гуллари энди гулламас нахот?
Куз фаслидек тукилади бахтнинг барглари, хазонлари, армонлари…
Унут демагин, унутишга йук мадор,
Бахтсиз севгидан, энди калбим ярадор.
Олиб кетар хотиралар яна сен томон
Югураман яна бежон.

Енгиламан, юрагимда асраб мухаббатинг
Мен биламан, сен хам узгани севолмаслигинг.
Согинаман, бу жуда кийин Айтгин нетайин?

Енгиламан, юрагимда асраб мухаббатинг
Мен биламан, сен хам узгани севолмаслигинг.
Согинаман, бу жуда кийин Айтгин нетайин?

клип Манзура Енгиламан

Мы ждем только позитивные и хорошие отзывы на клип Манзура Енгиламан

Манзура Енгиламан
2016-11-01
Манзура Енгиламан
Манзура Енгиламан
2016-10-25
Манзура Енгиламан
Отличный клип Манзура - Енгиламан и песня Енгиламан группы Манзура
2016-10-25
Манзура

Клип Манзура - Енгиламан cмотреть онлайн
© 2018 Все права защищены